Verkefni

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hvort kynja-, uppruna- og stéttamunur í foreldraþátttöku og samskiptum við skólakerfið eigi við hérlendis.

Markmið rannsóknarinnar felst í að taka þátt í uppbyggingu á nýju þverfaglegu rannsóknarsviði ástarrannsókna á Íslandi sem nær til mennta-, hug-, heilbrigðis- og félagsvísinda.

Þessi rannsókn er hluti af yfirgripsmeiri athugunum á því hvort og þá hvernig Íslendingar nota menntakerfið til sjálfsmyndarsköpunar, hópamyndunar og aðgreiningar (stéttir).

Samanburðarrannsóknarverkefni þar sem kannað er óreglulegt ferli aðlögunar og ríkisborgararéttar eins og ungmenni innflytjenda upplifðu á Íslandi, í Noregi og Bretland.

Við leitum svara við því hvernig þéttbýlisskólar í Helsinki, Amsterdam og Reykjavík höndla áskoranir vegna aðgreiningar með hugmyndinni um nám án aðgreiningar.

Í þessu rannsóknarverkefni er notuð samanburðarnetgreining til að kanna hvernig umbætur í skólum eru mótaðar, þróaðar og endurnýjaðar með útgáfu og notkun stefnuþekkingar og sérþekkingar innan og á milli fimm Norðurlanda.

Rannsóknarverkefninu er ætlað að endurbyggja samanburðarskoðun á grunnmenntastjórnmálum í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð.

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvernig kennarar upplifa breytingar í skólasamfélaginu og hvernig starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði þeirra markast af því félagslega samhengi sem skólinn þeirra starfar í.

Hér eru listuð upp ýmis stjórnsýsluverkefni sem ég hef unnið fyrir stjórnvöld og Háskóla Íslands.

Öndvegissetrið miðar að því að rannsaka þær áskoranir sem norrænu menntakerfin standa frammi fyrir á 21. öldinni. Það mun bera saman áhrif stefnu, svo sem skólavals og ábyrgðar almennings, á kennslu og námsmenningu, sem og á jaðarsetningu og þátttöku nemenda.

Gagnrýnið sjónarhorn á menntun á Norðurlöndum