Lokaritgerðir

 • „Pabbarnir koma með en þá eru það mömmurnar sem tala.“ Feður í foreldrahlutverkinu í grunnskólanámi barna sinna
  • Kolbrún Þórhildur Gunnarsdóttir [MA lokaritgerð]. 2021
 • Crafting one´s own narrative: High-income immigrant parental choices and practices relative to Icelandic compulsory schooling
  • Angela Marie Shapow [MA lokaritgerð]. 2021
 • Val(þröng) – Endursköpun stétttengdra og kynjaðra valdatengsla með foreldravenjum
  • Auður Magndís Auðardóttir [PhD lokaritgerð]. 2021
 • „Ég vil ekki að þau upplifi það sama og ég“ : mæður úr verkalýðsstétt : bernskureynsla, virkni og þátttaka í skólagöngu barnsins
  • Björk Alfreðsdóttir [MA lokaritgerð]. 2021
 • Vald ástarinnar: Hugmyndin um rómantíska ást í markaðslegu, menningarlegu og femínísku samhengi
  • Brynhildur Björnsdóttir [MA lokaritgerð]. 2020
 • Nemendur með krefjandi hegðun í grunnskóla : upplifun og reynsla umsjónarkennara í Reykjavík
  • Ragna Lára Jakobsdóttir [MA lokaritgerð]. 2019
 • „Menn ættu að velja skóla sem hentar eftir því hversu sterkir námsmenn þeir eru“ : breytingar á starfsaðstæðum bóknámskennara og stjórnenda í framhaldsskólum
  • Ásgerður Bergsdóttir [MA lokaritgerð]. 2019
 • „Við erum í forréttindahverfi“ : starfsaðstæður og faglegt sjálfstæði kennara í grónum millistéttarhverfum
  • Sólveig Edda Ingvarsdóttir [MA lokaritgerð]. 2018
 • „Að setjast niður og fara yfir málið án þess að vera með einhverjar blómaskreytingar“ : starfsumhverfi, foreldrasamstarf og faglegt sjálfstæði kennara í skólum í krefjandi umhverfi
  • Jóhanna Sveinbjörnsdóttir [MA lokaritgerð]. 2017
 • „Milli steins og sleggju“ : hindranir sem standa í vegi fyrir fullri þátttöku allra nemenda í efstu bekkjum grunnskóla að mati kennara
  • Guðbjörg Ólafsdóttir [MA lokaritgerð]. 2017
 • Þetta er bara bévítans hark : veruháttur íslenskra óperusöngvara og upplifun af starfsvettvangi
  • Ása Fanney Gestsdóttir [MA lokaritgerð]. 2017
 • „Hún er náttúrlega kannski skrefi á undan þeim sem hún var með í leikskóla sem eru þar ennþá“ : val foreldra á fimm ára deild í sjálfstætt starfandi grunnskóla
  • Júlíana Vilhjálmsdóttir [MA lokaritgerð]. 2016
 • „Oft erfitt að ríma við dæmigert skólastarf“ : starfsbraut-sérnám innan Tækniskólans
  • Helga Þórey Júlíusdóttir [MA lokaritgerð]. 2016
 • Kennsluefni um jafnréttisbaráttu : kynjafræði fyrir grunnskóla
  • Þóra Þorsteinsdóttir [MA lokaritgerð]. 2016
 • „Foreldrarnir eru vopn og skjöldur barnsins gagnvart skólanum“. Bjargráð mæðra við skólun einhverfra barna sinna í ljósi auðmagnskenninga
  • Helga Hafdís Gísladóttir [MA lokaritgerð]. 2015
 • Sjónarhorn austur-evrópskra mæðra á velgengni barna sinna í íslenskum grunnskólum
  • Aase Vivaas [MA lokaritgerð]. 2015
 • „Aðalmálið var að halda haus“ : upplifun sjö til átta ára sveitabarna af heimavistarskóla á sjöunda áratugnum
  • Sveinbjörg Zophoníasdóttir [BEd lokaritgerð]. 2015
 • Lok, lok og læs og allt í stáli : umfjöllun um frjálsan og opinn hugbúnað í skólastarfi
  • Sverrir Hrafn Steindórsson [BEd lokaritgerð]. 2015
 • Námsframvinda þriggja árganga í Fjölbrautaskóla Suðurlands : í ljósi kenninga um félagasauð
  • Kristjana Sigríður Skúladóttir [MA lokaritgerð]. 2014
 • Birtingarmyndir vanrækslu og tilkynningarskylda í grunnskólum
  • Berglind Dögg Einisdóttir [BEd lokaritgerð]. 2014
 • Brúðuleikhús sem námstæki og frásagnaraðferð : átaksverkefni gegn líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum
  • Guðrún Edda Bjarnadóttir [BEd lokaritgerð]. 2014
 • Hvernig hafa bakgrunns- og áhættuþættir áhrif á atvinnuþáttöku nemenda
  • Guðrún Markúsdóttir [BEd lokaritgerð]. 2014
 • „Þetta er svo mikið strákaveldi“ : innsýn í kynjaheima dægurtónlistar á Íslandi
  • Hildur Vala Einarsdóttir [BEd lokaritgerð]. 2013
 • Hegðun nemenda í bekkjarstarfi og orðræður um kyngervi. Fræðileg umfjöllun út frá póststrúktúralísku sjónarhorni
  • Sandra Rut Skúladóttir [BEd lokaritgerð]. 2009